subpages-edge

Besiktningar

b1

 

 

Kontakta oss genom att klicka på knappen för Besiktningsmansförfrågan.

Entreprenadbesiktning

Besiktning är en opartisk bedömning för att avgöra om entreprenaden är utförd enligt kontraktshandlingar och gällande svenska byggregler. Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden eller del därav.

Förbesiktning

Under entreprenadtiden görs en förbesiktning av arbete som är svåråtkomligt för besiktning efter färdigställandet.

Slutbesiktning

Vid varje entreprenad kan slutbesiktning göras, om någon av parterna begär det. Slutbesiktning genomförs efter avslutat arbete. Om konsumenten inte utser någon besiktningsman, får entreprenören göra det. Parterna kan också utse en besiktningsman gemensamt. Besiktningsmannen kallar därefter parterna till slutbesiktning.

Efterbesiktning

Efterbesiktning kan genomföras för att konstatera om fel noterade vid slutbesiktning har åtgärdats.

Särskildbesiktning

Efter entreprenadtiden har utgått kan en särskild besiktning genomföras avseende fel enligt
9 § konsumenttjänstlagen. Detta innefattar fel som framträtt efter slutbesiktning eller som påtalats av beställaren i enlighet med 60 § 3 konsumenttjänstlagen.

Garantibesiktning, § 59-Besiktning, 2 årsbesiktning

Denna besiktning ska ske inom 24 månader efter det att entreprenaden godkänts vid slutbesiktning eller om slutbesiktning inte har gjorts, inom 24 månader efter arbetet avslutats.

Utredande besiktning

För andra typer av besiktningar gör vi så kallade utredningsbesiktningar enligt ditt önskemål.

 

Västerås

ByggingenjörsByrån Norden AB
Kopparbergsvägen 6
722 13 Västerås
Telefon: 021- 12 29 90
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Eskilstuna

ByggingenjörsByrån Norden AB
Munktell Science Park
Portgatan 3
633 42 Eskilstuna
Telefon: 016-13 03 53
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stockholm

ByggingenjörsByrån Norden AB
Sandhamnsgatan 62
115 60 Stockholm
Telefon 08-410 906 60
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Länkar

VästeråsFagersta | Surahammar | Sala | Hallstahammar | Köping | Arboga | Kungsör | Enköping | Eskilstuna | Avesta | Strängnäs | Stockholm