subpages-edge

Konsten att bygga till

Hus i jord med växt

När huset är för litet för en växande familj, när nya behov uppstår eller att möjligheten i livet äntli-gen är i kapp så funderar många på en större bostad. Efter att ha undersökt möjlighet till att byta bostad så faller valet i stor grad på att istället bygga till befintligt hus. Hur går man då tillväga?

Fastigheten

Behövs bygglov eller annan anmälan för att bygga till er fastighet? Ta kontakt med kommunen för svar och tips och begär de handlingar som finns. Då kommer ni få svar på vilka möjligheter som ni har i förhållande till ytor, höjder, våningsplan, placering etc.

Idé och behov

Vad behövs för nya rum/funktioner, tex fler sovrum, större vardagsrum, hemmakontor, gästrum eller wc? Gör en lista på önskningar och uppskatta behov av storlek på varje yta. Viktigt att tänka på om det är något särskilt rumssamband som önskas så att rätt yta hamnar på rätt ställe. Åt vilka väderstreck är det möjligt att bygga till? Vilken del av tomten är viktig att bevara? Vilka ytor i befintligt hus kan göras om för att minimera storlek på tillbyggnad? Det gäller att försöka skapa ett bra hus som helhet, gärna såsom att det kunde varit byggt som ett större hus från början, istället för tillbyggt.

Utformningstips

Skapa inga gångstråk i huset utan få till möblerbara ytor/funktioner nära varandra. Undvik att skapa ett genomgångsrum mellan gammal och ny del om ytan inte har en önskad funktion. Försök att inte vara styrd av tidigare rör- och köksplaceringar för bästa resultat. Är kök eller badrum i tid för att bytas ut så kan de flyttas om utformningen vinner på det.

Rekommendation

Det är ofta mer komplext att bygga till än att bygga ett nytt hus. Gör en budget så att ni vet att ni inte skapar något som blir för kostsamt. Ritar ni själva så träffa arkitekt åtminstone en gång som bollplank. Sedan behövs ofta någon typ av ingenjör/konstruktör för att du ska veta hur det är möj-ligt att gå tillväga. Då tillbyggda hus ofta får en förändrad situation så bör ni tänka på bärighet, ventilation, uppvärmning, el etc så att ni vet att det går att bygga till utan komplikationer. Har huset befintlig källare och kan man då bygga en platta med golvvärme på den nya delen? Om den nya delen har högre i tak, kan befintlig del byggas om? Ska det sitta plast på alla ytor på insidan? Dessa är frå-gor som skiljer sig från olika fastigheter så ta hjälp i tidigt skede för att veta hur.

Ofta är det en bra affär att bygga till sitt hus och det utvecklas till ett boende som är anpassat efter era behov för bästa resultat.

Lycka till!

Val av kontrollansvarig är viktigt när du ska bygga hus!Cert stämpel

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) är det Byggherren som utser Kontrollansvarig för kommande byggnation och Kontrollansvarig, nedan förkortat KA, ska vara oberoende från byggande part.

Är det dags för dig att bygga ut eller bygga nytt hus? Då behöver du en Kontrollansvarig som är certifierad enligt PBL. Att anlita en Kontrollansvarig är ett förtroendeuppdrag och ska hjälpa dig genom byggprocessen. Det är viktigt att ni gör ett aktivt val av Kontrollansvarig så att ni kan ha en trygg dialog under byggets gång och att ni kan ta del av den erfarenheten som KA besitter.

Om du får tips på Kontrollansvarig av bygg- eller husföretag så rekommenderas du även att ta kontakt med flera KA så att du känner dig säker på ditt val då det är du som byggherre som ansvarar för KA. Sök på webben eller Boverkets hemsida för fler tips på KA.

Tips inför valet av KA är att ta in offerter och att intervjua KA: Hur många besök gör denne på plats under byggtiden? Ingår det att kunna ringa om uppkomna frågor? Är det ett fast pris eller timarvoderat? Är det möjligt att köpa till mötestid för t ex byggmöten? Vad gör KA och vad behöver jag som byggherre göra? Frågorna brukar vara många och jag har själv blivit intervjuad flera hundratals gånger inför ett KA-uppdrag. Att vi lära känna varandra och förstå vilka förväntningar/behov du som kund har innan bygget startar är viktigt. Det är KA som ska guida dig genom byggprocessen och se till att dokumentation är korrekt och att det överensstämmer med verkligheten via besök på plats.

Prisbilden på olika KA-uppdrag kan skilja sig åt men uppdragen kan också ha olika innehåll med t ex olika antal platsbesök så var noggrann när du kollar upp prisbilden. Personligen anser jag att KA skall vara på plats inför gjutning så att grunden kan synas innan den gjuts, vid stomkontroll när huset är rest, vid arbetsplatsbesök och vid slutsamråd. Ett annat besök som starkt rekommenderas är ett besök vid tid för tätskiktsarbeten innan kakelsättning. Olika KA har alltså lite olika upplägg för att säkerställa uppdraget.

Sammanfattningsvis är det alltså viktigt att säkerställa att KA är oberoende, har ett upplägg som passar dig, kan vara din fråga-svarkontakt och att förtroende och personkemi stämmer överens. Lycka till med byggnationen och dess dokumentation!

/Johan Grufman, Chef Kontrollansvarsgruppen, Byggingenjörsbyrån

Valet av tomt

Dags att bygga hus? Då finns det en startfaktor som är extra viktig, nämligen valet av tomt. Det kan vara avgörande för boendekvalitet och medföra större merkostnad än kalkylerat. Därför är det är viktigt att vara noggrann i sitt val.

Värderingsmässigt pratas det alltid om "Läget", men det finns fler aspekter som är viktiga för varje enskild person, som närhet till natur, jobb, butik, skola eller avskiljhet.

Tomt 2

Detaljplanen

Det är också viktigt med vilka bestämmelser som gäller för den aktuella tomten. De flesta tomter omfattas av en detaljplan som exempelvis reglerar höjder, avstånd till tomtgränser och antal våningar, men kan också reglera fasadfärg och husets form. Är tomten utan detaljplan eller områdesbestämmelse ska ni ha en dialog med aktuell kommun innan köp och se till att detta sker skriftligt och helst med ett förhandsbesked innan tomtaffären går i lås, så att ni vet att ni får bygga.

Geoteknisk undersökning

Gör alltid en geoteknisk undersökning på er tänka tomt och husplacering, så ni vet om det t.ex. behöver sprängas, pålas eller göras andra åtgärder som kan medföra kostnader. Finns det vatten, avlopp, el på tomten eller i närheten? Vad kostar det att ansluta? Kolla med kommunen om det kan tillkomma gatukostnader eller extra plankostnader.

Husets placering

När alla praktiska frågor ovan är avklarade ska ni titta på om ert drömhus går att placera på tomten. Väderstreck och solinstrålning? Går det att få uteplats i bra läge, plats för parkering av bil med husets entré som välkomnande? Går det att anpassa tomten för bästa tillgänglighet med eventuell höjdskillnader?

Placering

Trendmässigt idag så söks tomter där det kan skapas indelningar och rumslighet i trädgård, där hus kan integrera med tomten och utan större gräsytor. Planteringar, installationer av vatten och el, murar och staket, synligt berg och gårdshus blir allt mer fantasifulla i sina uttryck och trädgårdarna blir allt mer unika.

/Johan Grufman, Byggingenjörsbyrån

Denna text har även publicerats i VillaAktuellt 10/01/2017.

Grundläggning av utbyggnation

När det är dags att bygga till sitt hus och utformningen är bestämd så ska grundläggningsmetod väljas. För att utbyggnationen ska röra sig likvärdigt som befintlig huskropp rekommenderas oftast att grundlägga på samma sätt och på samma markdjup som originalhuset. Det gäller dock att få en modern konstruktion på den nya grundläggningen så att den motsvarar dagens byggkrav. Om det är så att förutsättningarna såsom höjdskillnader, U-värden och markförhållanden medger att välja vilken grundläggningsmetod som helst så är "platta på mark" oftast att föredra då det är den mest kostnadseffektiva grunden att anlägga och bruka. Då anlägger man den som en egen byggnadsdel och fäster den inte i originalet för att möjliggöra en viss rörelseskillnad. Viktigt är att kontrollera markens bärighet. Den som har källare och vill bygga till med platta på mark måste först låta en byggtekniker kontrollera om källarväggen kan stå emot det ökade jordtrycket från tillbyggnaden samt om ev. pålning behövs.

Att också tänka på är om det finns krav på handikappanpassning. Då måste eventuella höjdskillnader inomhus förses med ramp vilket då ofta är rätt utrymmeskrävande.

Slutligen är det att rekommendera att alltid låta göra ett markprov innan arbetet startar för att säkerställa förhållandena innan arbetet projekteras.

Platta på mark

Drömmen om ett nytt hus

Dröm om boende

Många människor önskar att få flytta in ett nytt hus och då finns det olika val att göra som att köpa ett färdigt kataloghus eller att starta husdrömmen hos en arkitekt. Johan Grufman hos oss på Byggingenjörsbyrån lotsar er genom hela byggprocessen.

Byggprocessen kan uppfattas alltför omfattande för den som inte har gjort det förut så ta hjälp i så tidigt skede som möjligt för att realisera era funderingar. Att bygga hus är för många människor den största investeringen i livet så det är viktigt att det blir rätt.

Tomten

När ni ska välja tomt är det viktigt att ta reda på vilken plan och vilka bestämmelser som gäller för den specifika tomten. Dessa reglerar till exempel antal våningar på huset, storlek och höjder eller om tomten ligger på landet och inte har några regleringar.

Tänk även på att undersöka om tomten är ansluten till vatten, avlopp och el eller var närmsta anslutning finns.

Är tomten lämplig för ert tänkta hus? Väderstreck och solinstrålning? Finns det en geoteknisk undersökning av marken gjord eller måste ni beställa den?
Vissa tomter där det måste grävas ur mycket eller sprängas kan det ibland bli stora kostnader så rekommendationen är att ta in offert på grundarbetena innan tomtköpet slutförs.

Sök tomt hos kommunen, mäklare eller om ni själva hittar en tomt som ni vill bygga på och ta reda på vem som äger den. Ibland är den bästa affären att köpa ett sämre hus att riva för att få önskad tomt.

Huset

Det gäller att hitta en kombination av önskade funktioner, rum och utformning i konstellation med konstruktion, produktion och ekonomi. Starta med att göra en önskelista med antal rum, vilka typer av rum, funktioner, rumssamband och diskutera fram en budget tillsammans med banken. Hur vill ni att huset ska se ut? Vilken stil? Antal våningar? Plåttak? Stenhus? Trähus? Golvvärme? Kamin? Det är många frågor som ska besvaras innan listan är klar.

Slutresultatet blir bäst om ni tänkt igenom allt innan och fått en klar plan. Tänk på hur huset skall användas och av vilka, nu
och i framtiden. Bara familjen? Släkt, vänner och bekanta? Hur många sovrum ska det vara och vad händer när barnen flyttar ut?

Arkitekten

Ofta kommer frågan om man ska bygga ett färdigt kataloghus eller arkitektritat lösvirkeshus och i dagsläget är det ibland en hårfin skillnad då många hustillverkare anpassar produktion efter en arkitekthandling eller att hustillverkare tillhandahåller arkitekt. Oavsett vad, se till att ni får en bra kontakt med arkitekten så att ni får del av all erfarenhet som finns för att huset skall bli perfekt för er.

Samla information via nätet, besök mässor och lyssna på seminarier om att bygga hus. En husbyggnation idag är komplex och det viktigt att ni samlar in så mycket information som möjligt och jobbar med val och behov så att det blir riktigt bra.

Byggnation och juridik

Viktigast för en bra husproduktion är valet om vem som ska få bygga ert hus. Här är det goda referenser som gäller och att det är ett stabilt företag som levererar. Att välja entreprenadform, som delad entreprenad eller generalentreprenad, är det mycket viktigt beroende på vem man är samt vilken kunskap och tid som finns om något händer. En delad entreprenad ställer ofta högre krav på byggherren som får vara mer delaktig, och risk om något händer, jämfört med generalentreprenaden. Det kan finnas lite fler valmöjligheter under byggets gång och  det kan finnas vissa kostnadsbesparingar
med en delad entreprenad, under förutsättning att allt fungerar väl, annars kan det bli tvärtom.

Viktigt är att allt kontrakteras korrekt och med ett tydligt ansvar för t.ex. arbetsmiljö, samordningsansvar och hur eventuella tillägg och ändringsarbeten kommer att redovisas och beställas. Se till att betalningsplanen stämmer överens med verkligt utfall så att ni inte löper risk att betalat för mycket i förtid om något händer med entreprenören.

Bygglov och kontrollansvarig

Bygglov får enligt lagen ta tio veckor från att komplett ansökan lämnats in till aktuell kommun, men vissa kommuner har kortare handläggningstider än så. Vad som ska lämnas in brukar redovisas klart och tydligt på kommunens hemsida. Säkerställ att allt är med, och att det är korrekt, och välj en kontrollansvarig som ni känner förtroende för. En kontrollansvarig måste finnas för varje nybyggnation enligt plan- och bygglagen och det är ni som byggherre som utser kontrollansvarig. Ta därför in ett par offerter på kontrollansvar och prata med dem så att ni känner att det är en person som
ni kan förlita er på under hela byggnationen. Fråga också hur många platsbesök som ingår i offerten så att ni vet hur kontroll kommer att utföras. Kontrollansvarighittar ni på bland annat på boverket.se.

Slutsamråd och slutbesiktning

Slutsamråd är den del som rör plan- och bygglagen, och byggnationen avslutas med att huset godkänns och är byggt enligt gällande lov och med rätt utrustning samt dokumentation. Slutsamråd sker på plats med kontrollansvarig och kommunen. När det är godkänt får ni ett slutbesked och får flytta in, men ofta behövs även en slutbesiktning som avslutar de entreprenader som har utförts på huset.

Vid slutbesiktningen blir leveranser och entreprenader formellt godkända. Ni har lagmässig rätt att hålla 10 procent av entreprenadsumman till godkänd slutbesiktning och därefter startar tiderna för ansvar och reklamationsrätt.

(Artikeln finns att läsa i Villa Aktuellt, april 2017)

Västerås

ByggingenjörsByrån Norden AB
Smedjegatan 7
722 13 Västerås
Telefon: 021- 12 29 90
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Eskilstuna

ByggingenjörsByrån Norden AB
Munktell Science Park
Portgatan 3
633 42 Eskilstuna
Telefon: 016-13 03 53
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stockholm

ByggingenjörsByrån Norden AB
Sandhamnsgatan 62
115 60 Stockholm
Telefon 08-410 906 60
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Länkar

VästeråsFagersta | Surahammar | Sala | Hallstahammar | Köping | Arboga | Kungsör | Enköping | Eskilstuna | Avesta | Strängnäs | Stockholm