subpages-edge

Arbeta med ljus och färgkontraster

Hur en effekt upplevs handlar egentligen om skala, beroende på vilket avstånd betraktaren har till effekten och vart betraktaren befinner sig i rummet påverkar förhållningssättet till densamma. Så länge det är vistelse i ett rum är betraktaren en del av det. Färgeffekter finns överallt, eller ingenstans, beroende på vad som ses och upplevs just då. Effekten ses och upplevs oftast samtidigt och är subjektiv men kan ofta styras med färg och ljusval.

En pigmentstark färg blir extra effektfull när omkringliggande färgskalor är nedtonade och inte innehåller lika stark kulörstyrka. Det har tenderat att bli frekvent inom arkitekturen för förstärkningseffekter. När en kulörstark färg tar upp en större yta i blickfånget så skapas en balans i rummet i kombination med dämpade färgval. Något att fästa blicken mot och lugna ett rörigt intryck från färger/saker runtomkring. Med en genomtänkt färgsättning så önskas ofta något oväntat då människan har ofta en förutsatt tanke om hur det ska se ut och uppfattas. Därav är ljus och färgsättningsmetoder som innehåller det oväntade mest effektfullt.

Kulörstarka färger och ljussättning kan tillsammans bilda ett mer effektfulla intryck än var och en av dem. Föreställ er till exempel en färgad takbalk i ett vitt eller grått tak med inbyggd belysning eller ljussatt utifrån. Ett anonymt föremål blir på så sätt enkelt en effektfull inredningsdetalj. Kanske blandade färgval på listverk, t.ex. senapsgul i kombination med engelsk röd, tillsammans med dämpade ljusa väggar och en mjuk belysning i rummet. Ett sätt att jobba med det naturliga ljusinsläppet är att förstärka det med en starkt mönstrad eller färgsatt fondvägg på vägg med fönster med ljusa fönstersmygel. Likaså kommer en färgad ytterdörr ge en intressant kontrast mot en annars mer återhållsamt färgat hus och på så vis kan man leka med känslan av att få ett varmt, markerat och tydligt välkomnande.

771738 58881956

Innedörrar

Innerdörrar är ofta en diskutabel detalj när det är dags att slutprojektera ett nytt hus eller en ombyggnad. Ska hela huset ha samma typ av innerdörr? Ska det vara nya eller gamla dörrar? Enkel eller pardörrar? Massiva trädörrar? Lackat eller målat? Vilken typ av lås? Höjd? Bredd? Tröskel? Öppen eller stängd? Ljudkrav? Brandkrav? Isolerande? Ovanstående frågor är bra att använda vid det egna tankearbetet gällande val av innerdörrar. Det kan vara en estetisk finess att välja med omsorg och att se dörren som en möbel.

Vid ombyggnad så bör valet vara att antingen byta ut samtliga dörrar mot nya eller försöka komplettera tillkommande dörrar med liknande för att få en hel känsla i huset. Att tänka på är att alla dörrar som nås från samma rum/funktion ska vara lika. Är det ett gammalt hus så söks ofta liknande dörr via återbruk, annonser, återanvändningsbutiker etc för att sedan måla/justera dem till så nära orginalutseende som möjligt.

Om valet hamnar på en enklare dörr som är lätt i sin konstruktion och den ska användas i ett befintligt hus så finns det risk till så kallad "spökdörr". Det är en återkommande anmärkning vid slutbesiktningar. En "spökdörr" är en dörr som inte hänger helt rakt(ofta för att dörren monteras i ett befintligt dörrhål) och den "öppnar eller stänger sig själv". Det kan ofta undvikas genom att köpa en dörr som har mer egentyngd t.ex.en massiv dörr.

Vid nyproduktion av bostad så gäller det att få innerdörrarna att bli en del av både aktuellt utseende men även framtida möjliga val. Folierade dörrar bör undvikas då möjligheten att förändra dessa är svårare än en lackerad eller massiv dörr. Om ni köper massiva obehandlade dörrar och avser att måla dem så var extra noga med kvistlack så att ni inte får fläckiga dörrar med tiden. Vet ni att ni önskar en målad dörr så köp den målad direkt.

Tänk också på att höjden på karmens överkant bör vara i samma höjd som fönsterkarmens överkant i samma rum. Dörrarnas bredd bör ej vara smalare än 80cm och där det är handikappkrav (vilket alltid bör eftersträvas) så ska dörrens modulmått vara minst 90cm bred. Modulmått är måtten på vägghålet där karm ska monteras. När det gäller trösklar så är det bra ur handikapp-, städning-, ventilationshänseende att undvika eller minimera dessa. Är det dock ljud, brand eller isolerkrav så monteras det en avsedd tröskel.

Om ni anlitar hantverkare så betälls dörr och karm genom hantverkaren så att transport, montage och ev repor eller funktioner faller på hanteverkarens ansvar. Beställ aldrig någon del själv utan att vara överens med den som skall montera densamma. Om ni köper och monterar helt själva så köp både karm och dörrblad på ett ställe och av samma fabrikör och montera enligt anvisning för bästa resultat.

Lägg tid på att göra ett noggrant val för framtiden när ni väljer era innerdörrar då det kan ge mer exklusivitet, känsla och bättre funktion då dörrarna betraktas såsom möbel eller inredningsdetalj.

innerdrr-2000 166206643

Kaminval

De flesta av våra byggnationer har frågeställningar kring, kaminer, kakelugnar, insatser och med det givetvis skorstensfrågor. Nedan följer några tips om val av kamin (återkommer med kakelugnar).

Det första att tänka på vid nyinstallation är att det alltid ska lämnas in en bygganmälan kommunen. Om det är en ny rökkanal/skorsten som ska kompletteras så är ärendet även bygglovspliktigt.

Kaminen fyller många syften såsom uppvärmningskälla, samlingspunkt och myskälla. Estetiken vid valet är därav viktig så att den harmonerar både nu och i framtiden med huset. Se den som en möbel. Beroende på hur huset är uppbyggt kan kaminen vara huvudfaktor för uppvärmning. Och om huset ligger ensligt så kan det vara bra att kunna värma huset med kaminen vid t.ex. strömavbrott.

Vid nybyggnation är det lätt projektera rökkanaler genom våningsplanen men vid komplettering av kamin i en befintlig byggnad krävs planering. Då planeras placeringen så att kanalen kan gå igenom övervåningen och ut så nära taknock som möjligt. Tänk på att det är bra om kaminen är placerad inne i huset och inte mot yttervägg så att värmen kan spridas på ett effektivt sätt. Plocka fram ritningar och fundera på så optimal palcering som möjligt för både upplevelse, estetik och värme. Kaminen måste också finna sin plats på säkert avstånd från brännbara material. För att hindra eldspridning, om brinnande material skulle komma ur kaminen så ska golvytan framför och under kaminen täckas med eldfast material tex en plåt, en glasskiva eller sten/klinkermaterial 30 centimeter ut och minst 10 centimeter vid sidan om eldstadsöppningen.

Kaminer varierar i vikt t.ex beroende på om kaminen har inlägg av exempelvis täljsten. Ta kontakt med en byggnadsingenjör om ni är osäkra på hur mycket ert bjälklag kan beslastas. Det finns en tumregel att en kamin upptill 400kg kan placeras på ett vanligt golv men ta reda på fakta innan installationen.

De flesta kaminerna är i behov av tilluft. Se till att kanal dras till kaminen och att tilluftskanalen inte får en kondensrisk. Hör med kaminens återförsäljare för att få rätt rekommendation. Om en kamin installeras felaktigt så är den svårtänd och när den väl är igång så tas luft in i otätheter i byggnadens yttre skal så att det till och med kan kyla temperaturen i rummet då eldning sker.

Nedan om hur bygganmälan går till för eldstäder.

 • Inom tätort skall fastbränsleanläggningar vara miljögodkända. (BFS 1998:38)
 • Till bygganmälan skall bifogas:
  1. Planritning som utvisar eldstadens placering.
  2. Fasadritning som utvisar skorstenens placering och höjd.
  3. Vid typ- och miljögodkända godkända eldstäder, rökkanaler och skorstenar bifogas typblad och godkännandebevis. Vid icke typgodkända eldstäder, rökkanaler och skorstenar skall detaljerad teknisk redovisning (ritningar och beskrivningar) bifogas.
  4. Den som anmäls som kontrollansvarig skall ha erfarenhet och kunskap om dessa installationer och regelverken för dessa arbeten.

Kamin

Att välja trägolv

När det gäller ytskikt så är det stor skillnad i såväl kostnad, känsla och utseende beroende på vilket golv som man väljer. Nedan förmedlas några tankar kring trägolv.

Det går ofta mode i olika nyanser på golven och hur de ska vara behandlade. Vår brittiska arkitekt säger att det är trend i att använda återvunnet golv, gamla massiva trägolv som läggs för nya ändamål. Dessa är oftast i naturlig gråton men det finns även nya trägolv i gammal(sliten) stil. Efter att summerat ett 20-tal byggnationer som nyss haft slutbesiktning så kan det konstateras såsom att det är genomtänkt och påkostat på golvsidan. Exklusiva vitoljade askgolv, enstavsparketter, skeppsgolv samt svartoljat massiv ek är några trender som återfunnits i flera av husen.

Ljust eller mörkt golv beror vad som ska exponeras i övrigt och om man vill att rummets form ska kännas extra högt, långt eller brett? Tänk på varje rums funktion och om golven ska tåla barnens lek, möbler som flyttas, mat och dryck som spills och fuktiga fötter, skor från dusch eller utomhus. Ska valet bli lackat eller oljat? De klarlackade golven verkar försvinna från dagens trend och hårdvaxde, mattlackade golv tar över lite beroende på hur mycket skydd mot smuts och fysisk påverkan som det tros bli. Ett trägolv är både vackert att betrakta och skönt att gå på. Dessutom har ett massivt trägolv lång livslängd eftersom det tål att slipas många gånger. Tänk dock på de rörelser som ett trägolv har beroende på fuktförhållanden etc.

Att tänka på:

 • Om huset inte är uppvärmt hela året gäller det att välja ett trägolvsystem som är anpassat efter de rörelser som uppstår vid temperatur- och fuktförändringar.
 • Om huset har eller avses att förses med golvvärme så är det inte att rekommendera ett massivt golv. Så se till att golvgarantierna är avsedda för golvärme (och till vilken temperaturskala).
 • Välj ett golv som ni gillar och som harmonierar med resterande inredning. Välj ett golv som inte är senaste trend utan som planeras att ha kvar.
 • Om ni anlitar hantverkare så se till att hantverkaren köper in golvet så att ni får garanti på både material och jobb.
 • Välj helst ett trägolv som har ett ytskikt som går att slipa/åtgärda så kommer ni ha glädje av det i under lång tid framöver.

Trävägg trägolv

Att välja bänkskiva i kök

Bänkskivan i köket ska stå ut med mycket samt vara lätt att hålla ren. Helst ska den stå emot fukt, värme, fysiskt slitage och dessutom vara tilltalande estetiskt. Det finns en enorm mängd av varianter, material, färger, leverantörer, storlekar och funktioner. Numer är arbetsytor större än tidigare då det klassiska diskställ försvunnit och både mikrovågsugnar och kaffemaskiner oftast byggs in i skåp. Priset på bänkskivorna varierar i samma omfattning som utseende så det gäller att få en totalbild innan de beställs.

När det är dags för att beställa skivorna så tänk på några saker:

 • Ska ni montera själva, hyra in hantverkare eller monterar bänkskiveleverantören? Det gör skillnad för kommande garantisituation så se till att följa alla instruktioner exakt om ni monterar själva eller få leverantören att montera. Om ni byter hela köket samtidigt så se till att även bänkskivorna monteras av samma personal och på samma kontrakt.
 • Om det ska göras arbeten såsom nedsänkning av hoar, plattor etc så låt leverantören göra det. Det är värt den lilla extra kostnaden istället för att riska att göra fel eller lägga ned onödigt lång tid.
 • Gör ett val utifrån underhållsbehov/skötsel, utseende och vilka materialfysiska egenskaper som önskas.
 • Ibland kan det vara långa långa leveranstider så lägg med det i beräkningen.

Vilket material ska valet falla på? Generellt gäller att om flera skivor ska användas i naturmaterial, trä eller sten så kommer inte struktur och färg vara identiska som på prov eller bild.

 • Träbänkskivor.
  Här går det att välja olika träslag, ek, bok, hårdträ med många flera. Dessa kan beställas i vilken fom som helst då de är fingerskarvade och limmade för bästa hållfasthet och finns i olika kombinationer med olika kanter och tjoklek. En fördel med massivt trä är att skador kan snyggas till. Dock krävs underhåll med olja eller vax kontinuerligt för att hålla dem snygga och funktionella vilket kräver en viss anträngning. Det gäller också att försöka att unvika slitage och varma kastruller på ytan.
 • Laminat
  De finns i alla utseenden såsom sten, trä, färger och fantasimönster. Oftast är dessa mycket tåliga mot vatten, repor, värme och slag. Tänk på vid montering att vara extra noga vid kapning och bearbetning så att de inte skadar sammansättningen i skivan så att laminatet släpper.
 • Natursten
  Allt vanligare är det med stenskivor i köket. Här är det nogrann beställning som gäller så att allt hamnar rätt då de inte går att göra om och det inte heller går att göra själv. Välj gärna en granitskiva och de finns i flera färgnyanser då graniten är hård och tålig. Marmorskivor är estetiskt tilltalande men känsligare och bör enligt mig inte vara förstahandsvalet. Tänk också på att stenskivorna är tunga så att underliggande skåp håller för bänkskivans egentyngd.
 • Konststen
  De kan kallas för stenkross, kompositsten eller konststen. Det är bänkskivor av sammanpressat material som ser ut som sten. Skivorna går att få i alla färger, är mer nyanssäkra än sten och kan vara blanka eller matta och i många fall svåra att skilja från natursten. Ofta är de dessutom billigare än sten och med mycket bra egenskaper.
 • Rostfria
  Trenden att få hemmaköket att se mer ut som ett industrikök gör att det ofta används rostfria bänkskivor. Detta skapar en spännande design i kombination med hoar och sarger som ger nästan obegränsade möjligheter och med mycket tåliga ytor som ofta är lika vackra med patina.

Det var allt och se till att i så tidigt stadie som möjligt få in tanken på bänkskivan. Ska ni kosta på köket så se till att ni får tid av leverantörens arkitekt för rådgivning.

Bänkskiva

 

Västerås

ByggingenjörsByrån Norden AB
Smedjegatan 7
722 13 Västerås
Telefon: 021- 12 29 90
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Eskilstuna

ByggingenjörsByrån Norden AB
Munktell Science Park
Portgatan 3
633 42 Eskilstuna
Telefon: 016-13 03 53
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stockholm

ByggingenjörsByrån Norden AB
Sandhamnsgatan 62
115 60 Stockholm
Telefon 08-410 906 60
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Länkar

VästeråsFagersta | Surahammar | Sala | Hallstahammar | Köping | Arboga | Kungsör | Enköping | Eskilstuna | Avesta | Strängnäs | Stockholm