subpages-edge

Planera ett steg till ifrån början!

canstockphoto0380748 liten

Arkitekt, konstruktör, bygglovshandlingar, detaljplan, nybyggnadskarta och vem är ansvarig? Begreppen är många när det är dags att bygga och det bästa är att ni summera det ni vet och att göra en plan på de kostnader som kommer att uppstå samt en plan för den tänkta arbetsgången.

Det viktigaste i starten är anlitandet av arkitekt. Ibland finns arkitekten hos hustillverkaren och ibland är denne fristående men det viktiga är att få ta del av den kunskap och erfarenhet som finns. Förtroende och direktkontakt med arkitekten är viktigt när ert nya hem ska skapas. Kostnad för arkitekt kan variera och ibland finns den som dold kostnad hos hustillverkare och ibland som en specificerad offert. Viktigt för er att få veta hur många ritningsändringar som ingår, är det både 3d-modeller och 2d-ritningar som ingår, äger ni ritningsunderlaget och kan göra vad ni vill med det, får ni de elektroniska filerna? Ni bör ha en dialog med arkitekten om vad som ingår så att ni får det som passar er. Ofta är det viktigt att ni själva äger ritningar och elektroniska filer så att ni kan använda dem i framtiden.

Vem ansvarar för konstruktionen? Här kan det finnas oklarheter när en arkitekt har ritat något som inte är fullt anpassat efter konstruktion/produktion. Vems är då ansvaret om rituppdraget är avslutat? Rådet är att planera för både arkitektritningar och konstruktionshandlingar samtidigt så att ni vet att det kommer att fungera och att det inte blir fördyrande för bärighet och kommande produktion. Det är en fördel om arkitekt och konstruktör är anställda i samma organisation men om det inte är så, så är det bra att klargöra samarbeten ifrån start. Om ni väljer en arkitekt utan konstruktörskontakt är ett tips att ni inte låter producera den slutgiltiga utformningen förrän er konstruktör har gett klartecken.

Lycka till!

Att skriva kontrakt för byggnation!

canstockphoto5471287Det är kontraktstider och många av våra inkommande samtal från privatpersoner har frågor om vad de ska tänka på när det gäller kontrakt. Det kan enkelt summeras såsom; det är bara det som är skrivet i kontrakt och kontraktsbilagor som gäller!

Det gäller därmed att se till att det är överinformation i kontraktet och att försöka undvika tolkningsmöjligheter i det som avtalats. Erfarenhetsmässigt rekommenderas att ta hjälp för översyn av kontraktet och det bästa är att alla parter, både byggherre och entreprenör + rådgivande part medverkar aktivt. Tycker ni att det känns bra och ej önskar anlita konsult men ändå vill ha en utomståendes åsikt så fråga er Kontrollansvarige om denne är kunnig på frågan.

Att tänka på (några få av många tips):

 • entreprenadform -delad entreprenad, generalentreprenad, totalentreprenad? Vilket passar er bäst med den kunskap/tid som ni har och vilket ansvar för garantier vill ni att entreprenören tar?
 • fast pris eller löpande räkning? Om ni väljer löpande räkning så skriv i kontraktet att det redovisas med timlistor och kopior på de betalda fakturorna.
 • skriv alltid kontrakt i standardformulär såsom ABS09 (eller hantverkarformulär vid mindre ombyggnader).
 • se till att försöka få med så många detaljer som möjligt t.ex. artikelnummer på golv/fönster/takpannor, modellbeteckning på värmepannor och färgkoder etc.
 • skriv i kontraktet att ÄTA (ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten) ska hanteras skriftligen. Då vet ni vad ändringarna kommer att kosta. Och om ni fått ett uppfattat pris så får det endast skilja 15% med avsedd motivering. Fast pris är ALLTID ett fast pris.
 • skapa rumsbeskrivningar och detaljbeskrivningar som används som bilagor till kontraktet för att undvika tolkningar.
 • låt entreprenören i möjligaste grad stå för både material och arbete så att ni erhåller full garanti.
 • förvissa er om vem som kommer att vara er kontaktperson och skriv helst in det i kontraktet.
 • se till att få en kopia på den gällande entreprenadförsäkringen och förvissa er om att den är i rätt storlek gällande omsättning, antal anställda och projektsumma.
 • ta alltid ett UC på entreprenören så att ni vet hur ekonomin ser ut.
 • betala ALDRIG i förväg för något utan betala efter utförda delmoment för material/arbete. Gör en tydlig betalningsplan i kontraktet och synkronisera den med Kontrollansvariges platsbesök i möjligaste mån. T.ex. färdig grundläggning, färdig stomme etc.
 • rekommenderat är att skriva in vitesförfarande om byggnationen inte blir klar inom skriven tidsram. Då vet ni att entreprenören gjort ett avvägande för tidsaspekten med marginal och att ni kan planera för inflyttningen.
 • om det kommer att behövas tillkommande handlingar för tex konstruktion så förtydliga i kontraktet vad som gäller.
  Vem som beställer och vem som betalar. Oavsett vem som betalar så är det bästa ur garantisynpunkt att entreprenören ansvarar för dess framtagning.
 • reglera praktiska saker såsom nyttjande av tex toalett/matbord och var bilar parkeras, byggmaterialhantering, nyckel/larmkvittering mm.

Varmt lycka till er kommande byggnation!
/Byggingenjörsbyrån

Plåtarbetens kulör utvändigt

En detalj som ibland utelämnas i produktionsunderlag och som ibland är åsiktsstark är färg på husets utvändiga plåtdetaljer. Det snabbaste rådet skulle direkt vara att alla plåtar, takplåter, rännor, taksäkerhetsdetaljer och stuprör är enhetligt färgsatta. Men husets unikitet kan stärkas av blandade intryck.

Husets orginal bör alltid eftersträvas och detaljsättas utifrån gällande design från husets byggnadsår. Om huset är ombyggt och fått ett nytt utseende så bör det eftersträvas för harmoni. 80-90tals husen där allt skulle vara vitt och där ofta mer färgsättning kommer in vid dagens renoveringar, bör få en tänkt design över färgsättningen på plåt. När de vita fönstren nu bli engelskt röda, senapsfärgade eller royalblue så anser jag att fönsterbleckets färg bör ha samma eller en mökare kulör. Detta ofta för att den vita plåten kan uppfattas såsom smutsig vilket påverkar husets totala uppfattning.

Hängrännor ska ha samma färgsättning som stuprören och det ser med all säkerhet mer genomtänkt ut med harmoni i kulör med övriga fasadplåtar.

Tänk på att vita plåtdetaljer behöver mer frekvent tvättning än mörka och kulörmålade plåtar. Plåtarna på 80-90tals husen har ofta folien gett vika på och de är nu dags att renovera. Tänk på att få bort all folie och prata med er färgleverantör om hur ni får färgen att fästa och vad ni ska rengöra med innan målning. Om ni väljer att byta plåtar se till att de lutar tillfredställande och att de är täta bakåt. Använd rätt spik eller skruv som har en tätning så att det ej rinner in i spikhålen och orsakar röta.

Många nya hus monterar plåtar med aluminiserad yta. Det är snyggt och förstärker effekter av rustikt och jordnära. Tänk på att behandla ev repor och kapningar på dessa så att det ej uppstår korriosion. Gällande plåtar, vattplåtar, vindskiveplåtar etc, som gränsar till tak så är det två val. Antingen samma färg som taket eller samma färg som övriga plåtar/rännor.

Sammanfattningsvis så bestäm färg på plåtarna efter att ni funderat klart. Detta utgör som sagt detaljer på huset som är viktiga för det intryck som ni valt.

807803 18109764

Innertak i villan

När känslan för inredning i ett nytt rum ska kunna kompletteras med rummets funktion och ytskikt så är det bra att ha planerat detta i ordningsställandet av rummet. Dagens inlägg kommer att röra val av innertak för harmoni med rummet. Frågeställningar att ta hänsyn till är om det ska vara ett slätt innertak, panel eller skivutseende i taket.

Utseendeaspekten kring detta är stort vad som gillas och vad som harmonierar byggnadens ursprung och övriga rum. Om det är en villa så anser jag att valet ska baseras i utseende såsom orginalet i första hand. Om det valet ej är i harmoni med smak och tycke hos bostadsägarenen så är det bästa att hitta någon typ av likhet med orginalet och sätta en anpassad prägel på det. Om villan är utbyggd så kan det finnas flera stilar i huset, en i orginaldel och en i tillbyggd del, och då söks främst det orginalutseende för när varje del byggdes.

Det som har varit diskussion under året med flera kunder är spända vävtak, om de ska bytas, renoveras eller ersättas med annat. Jag hävdar bestämt att de bör bevaras i möjligaste mån och om det är en kulturbyggnad så bör de ersättas. Släta målade tak utförs, bortsett från vävtaken, med bäst resultat till låg kostnad av målat gips. Det blir lite mer spackling, slipning och målning än andra taklösningar. Tänk på att undersöka vilken gipsskiva som passar bäst för just ert montage, det kan skilja på avståndet i reglandet. Oftast används en benämning som heter glespanel och är den "regel" som takskivor sätts fast i. Den är oftast 70mm bred och minst 22mm tjock och avståndet från centrum på denna till centrum på nästa(CC-mått) är 300mm eller 400mm beroende på val.

Skivmaterialen finns i många utseenden och kan vara släta med fasade kanter eller ha trästruktur. Kärnan i dessa kan vara av gips eller träfibrer och kan ha olika fysikaliska egensskaper. En fördel med flera av dessa skivor är att de ofta är färdigmålade och ger ett perfekt resultat direkt. Om ni monterar dessa själva så rekommenderar jag er att använda rena handskar för att undvika fläckar och avtryck.

Taklister eller inte är en diskuterad fråga och om det monteras ett nytt tak utan lister får man vara förberedd på att det kommer att röra sig under främst första året och ett anslutningen vägg- tak måste kompletteringsfogas/målas. Om det ska listas så bör tak och list vara ett i tanken för harmoni. Även om det är olika färgsättningar på list och tak ska det vara genomtänkt i form och funktion till enhetlighet. Tänk på att om lister eller innertak består av naturträ så måste alla kvistar behandlas innan målning för att inte få fläckar.

Kommande blogginlägg i innertaksfrågor:

 • Paneltak, förutsättningar, behandling, storlek och effekt
 • Akustikfrågan vid innertaksval kommer för såväl villa som lägenhet
 • Kostnader i relation till ett bra funktionellt innertaksval
 • Färgsättning i innertak och dess kransmaterial

tak-2000 167040384

Vad gäller för altanbygge?

Många drömmer om en ny altan eller ett uterum inför årets varma period och vi får ofta frågan vad som är bygglovspliktigt när det gäller altanbyggen.

För att svara på frågan så har en altan som ligger mer än 60 centimeter ovan mark krav på bygglov. Plank som oftast önskas runt hela eller på del av altanen är också bygglovspliktigt över 180cm. Kontakta aktuell kommun innan plank/staket byggs för att få reda på lokala bestämmelser. Enligt Boverkets information; " Inhägnader i form av staket, plank och murar är bygglovpliktiga om åtgärden bedöms vara ett plank eller en mur. Med plank avses inhägnader som är högre än ett normalt staket".

Ytterligare bestämmelser gäller placering av altanen på tomten. Om altanen är minst 60 centimeter hög och/eller närmare än 4,5 meter från granntomten måste grannarna höras och godkänna innan bygglov kan beviljas. Om altanen önskas kompletteras med tak kan det gå att göra utan bygglov om samma avståndsregel följs och taket är mindre än 15 kvm (15 kvm totalt på huset). Allt över det kräver bygglov.

Att komplettera med någon form av inglasning är bygglovspliktigt. Tips är att ta reda på vad som gäller innan byggnationen startar samt att informera ev grannar.

altan-2000 166757489

 

Västerås

ByggingenjörsByrån Norden AB
Smedjegatan 7
722 13 Västerås
Telefon: 021- 12 29 90
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Eskilstuna

ByggingenjörsByrån Norden AB
Munktell Science Park
Portgatan 3
633 42 Eskilstuna
Telefon: 016-13 03 53
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stockholm

ByggingenjörsByrån Norden AB
Sandhamnsgatan 62
115 60 Stockholm
Telefon 08-410 906 60
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Länkar

VästeråsFagersta | Surahammar | Sala | Hallstahammar | Köping | Arboga | Kungsör | Enköping | Eskilstuna | Avesta | Strängnäs | Stockholm