subpages-edge

Så här behandlar vi dina personuppgifter

När du kontaktar eller ingår avtal med Byggingenjörsbyrån Norden AB (nedan BIB) sparar BIB dina personuppgifter samt uppgifter om eventuella ingångna avtal i syfte att underlätta kontakt, följa upp ärenden samt utföra uppdrag enligt avtal. Med personuppgifter avses uppgifter så som namn, adress, e-post, telefonnummer samt fastighetsadress. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas i samband med informationsinsatser.

BIB behandlar dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med hänsyn till ärendets karaktär. Det medför att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara en bestämd tid för att uppfylla viss lagstiftning som till exempel i enlighet med bokföringslagen.

Uppgifter som berör ingångna avtal sparas i tio år. Därför är det viktigt att du begär ut eventuella originalhandlingar inom den tidsperioden. Övriga uppgifter som till exempel frågeställningar via e-post som ej berör ärendet det tecknats avtal kring, projektformulär eller intresseanmälningar raderas efter fem år.

BIB´s e-post-, dokument- och projekthantering utförs via databaser utanför EU (Amazon's relational database service (RDS) och Amazon S3, Google samt Microsoft). BIB kommer inte dela med sig av dina personuppgifter till obehöriga eller sälja dem till tredje part.

Du har rätt att i vissa fall få dina uppgifter som vi behandlar raderade. Du kan även  begära ut de personuppgifter vi har lagrade om dig. Kontakta oss i så fall genom att ringa vårt huvudkontor 021-12 29 90.

Publicerad 2018-05-16.

Västerås

ByggingenjörsByrån Norden AB
Smedjegatan 7
722 13 Västerås
Telefon: 021- 12 29 90
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Eskilstuna

ByggingenjörsByrån Norden AB
Munktell Science Park
Portgatan 3
633 42 Eskilstuna
Telefon: 016-13 03 53
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stockholm

ByggingenjörsByrån Norden AB
Sandhamnsgatan 62
115 60 Stockholm
Telefon 08-410 906 60
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.