subpages-edge

Byggfretag

Byggföretag i hela regionen

ByggingenjörsByrån har arbetat upp ett värdefullt kontaktnät med ett 30-tal byggföretag runt om i regionen. Det är viktigt att notera att ByggingenjörsByrån inte på något sätt binder byggföretagen till att samarbeta med oss och inte heller tar ut några avgifter. BygginenjörsByråns motivation ligger i att få igång våra kunders byggprojekt så snart som möjligt. ByggingenjörsByrån eftersträvar att fungerar som en neutral part för både byggherren och byggföretaget.

Inledande kontakt

Det första som sker när ett byggföretag önskar samarbeta med oss är att projektkoordinatorn kallar byggaren till ett informationsmöte för en genomgång av ByggingenjörsByråns arbetsprocess och vad samarbetet kan komma att innebära. Därefter fyller vi i ett formulär med information om företaget; vilken typ av entreprenader som utförs, om de har inriktning mot privatpersoner eller företag samt antal anställda m.m. Detta för att kunna skicka ut för byggföretaget relevanta förfrågningar på lämpliga jobb samt använda som underlag då vi gör en noga kontroll av byggföretaget. ByggingenjörsByrån kontrollerar regelbundet alla byggföretag hos Justitia och Skattemyndigheten. Det är både en säkerhet för våra kunder och en kvalitetssäkring för byggföretagen gentemot både kund, egna underleverantörer och uppdragsgivare.

Upphandling med byggföretag åt kund

Då en kund tecknat kontrakt för upphandling med ByggingenjörsByrån påbörjar projektören att skapa förfrågningsunderlaget som ni använder i er kontakt med byggföretagen. Normalt är det brukligt att två till tre byggföretag tar del av offertförfrågan och förfrågningsunderlaget på ett och samma projekt. Byggföretagen uppmanas att alltid boka möte med kunden och göra ett platsbesök för att direkt kunna svara på eventuella frågor och funderingar som kunden kan ha. Den personliga kontakten mellan kund och entreprenör har också en stor betydelse, förutom kostnad och tid, när det gäller det slutgiltiga beslutet om vilket företag som får jobbet.

När byggföretaget räknat på förfrågningsunderlaget sänds offerten in till ByggingenjörsByrån och till projektkoordinatorn som går igenom och jämför de olika offerterna. Det är alltid kunden som i slutändan beslutar vilket företag de önskar gå vidare med och ByggingenjörsByrån har endast en rådgivande funktion.

Kontraktskrivning

Det byggföretag som ska utföra byggnationen kallas till kontraktskrivningsmöte tillsammans med ByggingenjörsByrån och kunden/byggherren, för att gå igenom och skriva kontrakt och ABS09. Kontrakt skrivs alltid mellan byggföretaget och byggherren. ByggingenjörsByrån står utanför detta avtal och fungerar som en neutral part för både byggherren och byggföretaget.

Västerås

ByggingenjörsByrån Norden AB
Smedjegatan 7
722 13 Västerås
Telefon: 021- 12 29 90
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Eskilstuna

ByggingenjörsByrån Norden AB
Munktell Science Park
Portgatan 3
633 42 Eskilstuna
Telefon: 016-13 03 53
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stockholm

ByggingenjörsByrån Norden AB
Sandhamnsgatan 62
115 60 Stockholm
Telefon 08-410 906 60
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.