subpages-edge

Kontrollansvarig – Västerås, Stockholm & Eskilstuna

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Vänd dig till en certifierad kontrollansvarig hos oss på Byggingenjörsbyrån, i Västerås, Stockholm och Eskilstuna. Vi står till tjänst med råd och hjälp så att du kan vara förvissad om att ditt byggprojekt uppfyller bygglagstiftningen.

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska kontrollansvarig vara en utomstående part från den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Den kontrollansvarige ska finnas med i hela projektet, från bygglovsanmälan till slutbesked, och följa en särskilt upprättad kontrollplan för det aktuella projektet.

Med en lagändring 2011 följde en ny certifiering av kontrollansvarig. I och med det ställs högre krav inom bygglagstiftningen, vilket ger en god kvalitetssäkring för byggprocessen. Byggingenjörsbyrån har flera certifierade kontrollansvariga inom företaget, som även kan hantera projekt av komplicerad art.

Så kommer en kontrollansvarig in i bilden

Byggherren (husbeställaren) anlitar en certifierad kontrollansvarig som upprättar en kontrollplan som godkänns av aktuell kommun. Dennes uppgift är att se till att lagar och myndigheternas krav efterlevs. Sedan följer den kontrollansvarige byggnationen från byggstart till färdigt hus. Det är byggherren som ansvarar för att  kommunicera till kontrollansvarig när det är aktuellt för platsbesök. Platsbesök bör till exempel göras vid specifika tillfällen men behöver inte alltid göras vid alla:

• färdig armering
• färdig gjutning
• färdig stomme
• färdig isolering/plastning
• färdigt tätskikt i badrum innan kakelsättning.

Kontrollansvarig medverkar också vid slutbesiktning och samordnar kommunens platsbesök på byggarbetsplatsen.
Byggingenjörsbyrån har kontor i Västerås, Stockholm och Eskilstuna. Lämna din förfrågan nedan, eller kontakta oss för ytterligare information.

k1

 

 

 

Kontrollprocessen

 

 

Västerås

ByggingenjörsByrån Norden AB
Smedjegatan 7
722 13 Västerås
Telefon: 021- 12 29 90
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Eskilstuna

ByggingenjörsByrån Norden AB
Munktell Science Park
Portgatan 3
633 42 Eskilstuna
Telefon: 016-13 03 53
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stockholm

ByggingenjörsByrån Norden AB
Sandhamnsgatan 62
115 60 Stockholm
Telefon 08-410 906 60
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.