subpages-edge

Besiktning - entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktning är en opartisk bedömning för att avgöra om entreprenaden är utförd enligt kontraktshandlingar och gällande svenska byggregler. En besiktningsman har vid entreprenadbesiktning i uppgift att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden eller delar av den. Luta dig mot Byggingenjörsbyrån och säkra processen.

Förbesiktning

Under entreprenadtiden utförs en förbesiktning av arbete som är svåråtkomligt för besiktning efter färdigställandet.

Slutbesiktning

Vid varje entreprenad kan slutbesiktning utföras, om någon av parterna begär det. Den genomförs efter avslutat arbete. Om konsumenten inte utser någon besiktningsman, får entreprenören göra det. Parterna kan också utse en besiktningsman gemensamt. Besiktningsmannen kallar därefter parterna till slutbesiktning.

Efterbesiktning

Efterbesiktning kan genomföras för att konstatera om fel som noterats vid slutbesiktning har åtgärdats.

Särskild besiktning

Efter entreprenadtiden har utgått kan en särskild besiktning genomföras avseende fel enligt 9 § konsumenttjänstlagen. Detta innefattar fel som framträtt efter slutbesiktning, eller som beställaren påtalat i enlighet med 60 § 3 konsumenttjänstlagen.

Garantibesiktning/§ 59-besiktning/2-årsbesiktning

Garantibesiktning, även kallad § 59-besiktning respektive 2-årsbesiktning. Denna besiktning ska ske inom 24 månader efter det att entreprenaden godkänts vid slutbesiktning, eller om slutbesiktning inte har utförts, inom 24 månader efter att arbetet avslutats.

Utredande besiktning

Vi utför även så kallade utredningsbesiktningar enligt ditt önskemål.

Vänd dig till oss för garantibesiktning, slutbesiktning och andra typer av entreprenadbesiktning i Stockholm, Eskilstuna och Västerås. Tillsammans med regionala bygg och byggmaterialsföretag är Byggingenjörsbyrån den enda kontakt du behöver för byggprojektet, tack vare vår effektiva process.

Lämna din förfrågan nedan.

b1

 

 

 

Västerås

ByggingenjörsByrån Norden AB
Smedjegatan 7
722 13 Västerås
Telefon: 021- 12 29 90
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Eskilstuna

ByggingenjörsByrån Norden AB
Munktell Science Park
Portgatan 3
633 42 Eskilstuna
Telefon: 016-13 03 53
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stockholm

ByggingenjörsByrån Norden AB
Sandhamnsgatan 62
115 60 Stockholm
Telefon 08-410 906 60
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.