subpages-edge

Kontraktskrivning

Våra upphandlingar avslutas med ett kontraktskrivningsmöte, när byggherre och byggföretag tror sig vara överens om kommande entreprenad. Kontraktskrivningen tar cirka två timmar och är en genomgång av hela byggnationen: vad som ska göras, vilka ytskikt som valts och vad som ingår i offerten, hur eventuella tillägg ska göras och vem som ansvarar för vad. Här tas även upp försäkringar, arbetstider, ansvarsområden, regler för ändrings- och tilläggsarbeten, start- och slut-tider, om det ska skrivas in vitesförfaranden med mera.

Det ska råda enighet om hur det slutgiltiga resultatet ska se ut.

Om det är möjligt att koordinera kontrollansvariges kontrollplan med ABS18s betalningsplan är denna lösning att föredra. Det vill säga att kontrollansvariges godkännande på enskild del utgör grund för delbetalningar.

Under kontraktskrivningen skrivs ett avtal, kallat ABS09. Som bilaga till detta bifogas förfrågningsunderlaget. Ett ABS09 skrivs alltid mellan byggföretaget och byggherren. ByggingenjörsByrån står utanför detta avtal och fungerar som en neutral part för både byggherre och byggföretag.

Frågor?

Västerås

ByggingenjörsByrån Norden AB
Smedjegatan 7
722 13 Västerås
Telefon: 021- 12 29 90
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Eskilstuna

ByggingenjörsByrån Norden AB
Munktell Science Park
Portgatan 3
633 42 Eskilstuna
Telefon: 016-13 03 53
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stockholm

ByggingenjörsByrån Norden AB
Sandhamnsgatan 62
115 60 Stockholm
Telefon 08-410 906 60
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.