subpages-edge

BIB-processenEffektiv byggprocess

ByggingenjörsByrån har utvecklat en modell för byggprocessen som går från idé till slutbesked för ett effektivt och kvalitetsäkrat arbete. Eftersom varje ärende är unikt med varierande behov anpassas våra tjänster efter vad som är aktuellt för just dig som kund.

Idé

Vi inleder arbetet med en 50 minuters kostnadsfri konsultation. Vi utgår från var i processen du befinner dig, därför är all information kring byggnationen viktig för detta möte. Ta gärna med exempelvis ritningar på befintlig byggnad, inspirationsritningar till nybyggnad, foton, egna skisser och idéer.

Under konsultationen bollar vi idéer runt tekniska lösningar, funktion och estetik. Vi ger en offert på tjänsterna vi erbjuder som är aktuella för just dina byggplaner och en kostnadsbild

Ritning

Nästa steg i processen är ett startmöte. Därefter ritar våra byggnadsingenjörer upp byggnaden i ett ritprogram, ArchiCAD eller DDS CAD, beroende på vad som är lämpligt för ditt byggprojekt. Ritningen genomförs för att få ett digitalt 3D-underlag i respektive program (även om det finns befintliga ritningar på byggnaden). Saknas ritningar gör vi ett besök på plats för uppmätning. Resultatet av uppmätningen ligger sedan till grund för de nya ritningarna. En arkitekt på något av våra kontor i Stockholm, Västerås eller Eskilstuna kan även ta fram handskisser som ett diskussionsunderlag i processen.

Alla förslag som ritas upp kan visas i en 3D-modell. Självklart får ni med dem hem för att i lugn och ro kan känna efter att det blir som ni tänkt er. För det förslag som väljs kompletteras A-ritningen (arkitektritning) med en K-ritning (konstruktionsritning), vid behov.

Bygglov

För att få bygga till, bygga nytt och i vissa fall bygga om krävs ett bygglov. Det utfärdas av byggnadsnämnden i din kommun. Bygglovet beviljas utefter en rad kriterier som ska uppfyllas och som finns reglerade i plan- och bygglagen (PBL). Varje kommun har också egna förutsättningar i de detaljplaner som finns för olika områden som även de ska tas hänsyn till innan ett bygglov beviljas.

ByggingenjörsByrån är din kontaktperson i ärendet gentemot kommunen och hjälper dig med ansökan om bygglov. Vi tar fram och skickar in de handlingar som kommunen behöver till grund för beslut i ärendet, liksom anmälan av kontrollansvarig och eventuell teknisk beskrivning. Vi kan samtidigt vara er kontrollansvarige om inget annat beställts.

Upphandling

Om du låter oss stödja dig i upphandlingsförfarandet ger det dig en rad fördelar. Vi vet vilka företag som passar bäst för just din typ av byggnation och vilka som har rätt kunskaper att genomföra byggnationen.

Genom vår kunskap får du hjälp att identifiera realistiska kostnader, räta ut eventuella frågetecken och veta vilka krav som kan ställas.

I första läget så upprättar vi ett förfrågningsunderlag, FFU, som innehåller ritningar, specifikationer och beskrivningar för ditt byggprojekt. Underlag skickar ni sedan ut till ett antal entreprenörer för räkning. Vi hjälper dig att granska dem innan du väljer entreprenör att skriva kontrakt med. Inför kontraktskrivning granskas entreprenörens tidigare och stundande ekonomi och försäkringar.

Kontraktsskrivningen är en cirka två timmar lång genomgång av hela byggnationen, av vad som ska göras, vilka ytskikt som valts och vad som ingår i offerten, hur eventuella tillägg ska göras och vem som ansvarar för vad. Det ska råda enighet om det exakta resultat som
förväntas.

Under kontraktskrivningen skrivs ett avtal som kallas ABS18. Som bilaga till detta bifogas förfrågningsunderlaget. Ett ABS18 skrivs alltid mellan byggföretaget och byggherren. ByggingenjörsByrån står utanför detta avtal: vi fungerar som en neutral part för både byggherre och byggföretag.

Västerås

ByggingenjörsByrån Norden AB
Smedjegatan 7
722 13 Västerås
Telefon: 021- 12 29 90
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Eskilstuna

ByggingenjörsByrån Norden AB
Munktell Science Park
Portgatan 3
633 42 Eskilstuna
Telefon: 016-13 03 53
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stockholm

ByggingenjörsByrån Norden AB
Sandhamnsgatan 62
115 60 Stockholm
Telefon 08-410 906 60
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.