subpages-edge

Valet av kontrollansvarig är av stor betydelse när du ska bygga hus!

Val av kontrollansvarig är viktigt när du ska bygga hus!Cert stämpel

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) är det Byggherren som utser Kontrollansvarig för kommande byggnation och Kontrollansvarig, nedan förkortat KA, ska vara oberoende från byggande part.

Är det dags för dig att bygga ut eller bygga nytt hus? Då behöver du en Kontrollansvarig som är certifierad enligt PBL. Att anlita en Kontrollansvarig är ett förtroendeuppdrag och ska hjälpa dig genom byggprocessen. Det är viktigt att ni gör ett aktivt val av Kontrollansvarig så att ni kan ha en trygg dialog under byggets gång och att ni kan ta del av den erfarenheten som KA besitter.

Om du får tips på Kontrollansvarig av bygg- eller husföretag så rekommenderas du även att ta kontakt med flera KA så att du känner dig säker på ditt val då det är du som byggherre som ansvarar för KA. Sök på webben eller Boverkets hemsida för fler tips på KA.

Tips inför valet av KA är att ta in offerter och att intervjua KA: Hur många besök gör denne på plats under byggtiden? Ingår det att kunna ringa om uppkomna frågor? Är det ett fast pris eller timarvoderat? Är det möjligt att köpa till mötestid för t ex byggmöten? Vad gör KA och vad behöver jag som byggherre göra? Frågorna brukar vara många och jag har själv blivit intervjuad flera hundratals gånger inför ett KA-uppdrag. Att vi lära känna varandra och förstå vilka förväntningar/behov du som kund har innan bygget startar är viktigt. Det är KA som ska guida dig genom byggprocessen och se till att dokumentation är korrekt och att det överensstämmer med verkligheten via besök på plats.

Prisbilden på olika KA-uppdrag kan skilja sig åt men uppdragen kan också ha olika innehåll med t ex olika antal platsbesök så var noggrann när du kollar upp prisbilden. Personligen anser jag att KA skall vara på plats inför gjutning så att grunden kan synas innan den gjuts, vid stomkontroll när huset är rest, vid arbetsplatsbesök och vid slutsamråd. Ett annat besök som starkt rekommenderas är ett besök vid tid för tätskiktsarbeten innan kakelsättning. Olika KA har alltså lite olika upplägg för att säkerställa uppdraget.

Sammanfattningsvis är det alltså viktigt att säkerställa att KA är oberoende, har ett upplägg som passar dig, kan vara din fråga-svarkontakt och att förtroende och personkemi stämmer överens. Lycka till med byggnationen och dess dokumentation!

/Johan Grufman, Chef Kontrollansvarsgruppen, Byggingenjörsbyrån

Västerås

ByggingenjörsByrån Norden AB
Smedjegatan 7
722 13 Västerås
Telefon: 021- 12 29 90
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Eskilstuna

ByggingenjörsByrån Norden AB
Munktell Science Park
Portgatan 3
633 42 Eskilstuna
Telefon: 016-13 03 53
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stockholm

ByggingenjörsByrån Norden AB
Sandhamnsgatan 62
115 60 Stockholm
Telefon 08-410 906 60
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.