subpages-edge

Att skriva kontrakt för byggnation!

Att skriva kontrakt för byggnation!

canstockphoto5471287Det är kontraktstider och många av våra inkommande samtal från privatpersoner har frågor om vad de ska tänka på när det gäller kontrakt. Det kan enkelt summeras såsom; det är bara det som är skrivet i kontrakt och kontraktsbilagor som gäller!

Det gäller därmed att se till att det är överinformation i kontraktet och att försöka undvika tolkningsmöjligheter i det som avtalats. Erfarenhetsmässigt rekommenderas att ta hjälp för översyn av kontraktet och det bästa är att alla parter, både byggherre och entreprenör + rådgivande part medverkar aktivt. Tycker ni att det känns bra och ej önskar anlita konsult men ändå vill ha en utomståendes åsikt så fråga er Kontrollansvarige om denne är kunnig på frågan.

Att tänka på (några få av många tips):

 • entreprenadform -delad entreprenad, generalentreprenad, totalentreprenad? Vilket passar er bäst med den kunskap/tid som ni har och vilket ansvar för garantier vill ni att entreprenören tar?
 • fast pris eller löpande räkning? Om ni väljer löpande räkning så skriv i kontraktet att det redovisas med timlistor och kopior på de betalda fakturorna.
 • skriv alltid kontrakt i standardformulär såsom ABS09 (eller hantverkarformulär vid mindre ombyggnader).
 • se till att försöka få med så många detaljer som möjligt t.ex. artikelnummer på golv/fönster/takpannor, modellbeteckning på värmepannor och färgkoder etc.
 • skriv i kontraktet att ÄTA (ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten) ska hanteras skriftligen. Då vet ni vad ändringarna kommer att kosta. Och om ni fått ett uppfattat pris så får det endast skilja 15% med avsedd motivering. Fast pris är ALLTID ett fast pris.
 • skapa rumsbeskrivningar och detaljbeskrivningar som används som bilagor till kontraktet för att undvika tolkningar.
 • låt entreprenören i möjligaste grad stå för både material och arbete så att ni erhåller full garanti.
 • förvissa er om vem som kommer att vara er kontaktperson och skriv helst in det i kontraktet.
 • se till att få en kopia på den gällande entreprenadförsäkringen och förvissa er om att den är i rätt storlek gällande omsättning, antal anställda och projektsumma.
 • ta alltid ett UC på entreprenören så att ni vet hur ekonomin ser ut.
 • betala ALDRIG i förväg för något utan betala efter utförda delmoment för material/arbete. Gör en tydlig betalningsplan i kontraktet och synkronisera den med Kontrollansvariges platsbesök i möjligaste mån. T.ex. färdig grundläggning, färdig stomme etc.
 • rekommenderat är att skriva in vitesförfarande om byggnationen inte blir klar inom skriven tidsram. Då vet ni att entreprenören gjort ett avvägande för tidsaspekten med marginal och att ni kan planera för inflyttningen.
 • om det kommer att behövas tillkommande handlingar för tex konstruktion så förtydliga i kontraktet vad som gäller.
  Vem som beställer och vem som betalar. Oavsett vem som betalar så är det bästa ur garantisynpunkt att entreprenören ansvarar för dess framtagning.
 • reglera praktiska saker såsom nyttjande av tex toalett/matbord och var bilar parkeras, byggmaterialhantering, nyckel/larmkvittering mm.

Varmt lycka till er kommande byggnation!
/Byggingenjörsbyrån

Västerås

ByggingenjörsByrån Norden AB
Smedjegatan 7
722 13 Västerås
Telefon: 021- 12 29 90
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Eskilstuna

ByggingenjörsByrån Norden AB
Munktell Science Park
Portgatan 3
633 42 Eskilstuna
Telefon: 016-13 03 53
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stockholm

ByggingenjörsByrån Norden AB
Sandhamnsgatan 62
115 60 Stockholm
Telefon 08-410 906 60
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.