subpages-edge

Fem tips Besiktning

Entreprenadbesiktning är en opartisk bedömning för att avgöra om entreprenaden är utförd enligt kontraktshandlingar och gällande svenska byggregler. En besiktningsman har vid entreprenadbesiktning i uppgift att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden eller delar av den.

Tips 1 ver
Många instanser/organisationer ställer krav på att en besiktningsman ska vara certifierad. Så om ditt ärende är av karaktär för att kanske bli rättssak eller försäkringsärende så var noga med besiktningsmannens aktuella certifikat.

Tips 2 ver
Har du en skada i huset eller har behov av en bedömning inför t ex en ombyggnation, kolla upp att besiktningsmannen har erfarenhet av liknande ärenden innan du anlitar denne.

Tips 3 ver
En besiktningsman är opartisk och självständig i sitt utförande enligt konsumenttjänstlagens paragraf 55 och ska uppträda objektiv för alla parters intressen. Tips är att du förbereder de punkter/funktioner som du anser vara felaktiga så kommer du få ett svar av besiktningsmannen om detta är inom regelverk/tolerans eller ej.

Tips 4 ver
När du anlitar en besiktningsman där det finns en motpart, t ex ett byggföretag, så ska besiktningsmannen skicka kallelse till bägge parter i god tid så planera tiden så att både parter och besiktningsman kalenderas.

Tips 5 ver
Vid olika typer av besiktningar så är regelverket så att det kan vara en annan part än den som påkallar besiktningen som blir skyldig att betala besiktningen, så var uppmärksam. Kika igenom offerten noga om vad som ingår, t ex fast pris, löpande timmar, grundavgift och milersättning.

Behöver du hjälp med en besiktning? Vi kan hjälpa dig.

Västerås

ByggingenjörsByrån Norden AB
Smedjegatan 7
722 13 Västerås
Telefon: 021- 12 29 90
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Eskilstuna

ByggingenjörsByrån Norden AB
Munktell Science Park
Portgatan 3
633 42 Eskilstuna
Telefon: 016-13 03 53
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stockholm

ByggingenjörsByrån Norden AB
Sandhamnsgatan 62
115 60 Stockholm
Telefon 08-410 906 60
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.